SCK Bicyglo Trnava

SCK Bicyglo Trnava má v správe značenie a údržbu značenia legálne značených cykloturistických trás v okolí Trnavy. Región je ohraničený zo západu Modrou, zo severu pohorím Malé Karpaty, z východu Vrbovým a z juhu Sereďou. Trasy predovšetkým v pohorí Malé Karpaty využívajú sieť miestnych a účelových komunikácií. V podhorí a okolí Trnavy je využívaná sieť ciest nižších tried. Našou snahou je ich pretrasovať na komunikácie mimo koridor dopravy, resp. s minimálnou intenzitou dopravy. Ideálnym stavom by bola samostatne budovaná cykloinfraštruktúra v podobe cestičiek pre cyklistov, prípadne v kombinácii spoločného chodníka pre chodcov a cyklistov. Žiaľ toto je zatiaľ iba fikcia.

V súčasnosti má sieť legálne značených cykloturistických trás v okolí Trnavy dĺžku cca. 500 km.

Viac infomácií nájdete na www.cyklotrasy-tt.sk

Mapa cyklotrás https://www.freemap.sk/?map=12/48.439679/17.517357&layers=C