Značenie cyklotrás na Slovensku:

 

Na Slovensku je značenie normalizované podľa normy STN 01 8028 - Cykloturistické značenie.

Pozostáva z maľovaných cykloznačiek, cyklosmeroviek a cyklotabuliek.

 

maľované cykloznačky:

- červená

- výlučne cyklomagistrály – diaľkové trasy, ktoré vedú viacerými okresmi a častokrát i krajmi

- najčastejšie vedú údoliami riek alebo prechodmi hôr s aspektom prevedenia cyklistu najzaujímavejšími miestami krajiny,

  pričom sa kladie dôraz na nenáročnosť týchto trás

-  modrá

- paralelné trasy k diaľkovým cyklomagistrálam

- dlhšie trasy mimo magistrály, resp. náročnejšie trasy mimo magistrál

-  zelená

- stredné a nenáročné trasy, okruhy zdravia a rodinné trasy

- žltá

- spojky medzi cyklotrasami alebo krátke odbočky k rôznym prírodným, historickým a technickým zaujímavostiam

 

cyklosmerovky:

- veľká cyklosmerovka

 

- malá cyklosmerovka

 

cyklotabuľky:

- emblémová cyklotabuľka

 


Slovenský cykloklub Bicyglo Trnava, Kollárova 23, 917 01 Trnava

           tel.: 0903/858 565      

e-mail: bicyglo@pobox.sk