Touto cestou by sme chceli poďakovať všetkým firmám a organizáciám, ktoré podporujú našu činnosť

 

 

 

Swedwood Slovakia, s r. o.,

odštepný závod SPARTAN

HUSKY SK s. r. o.

Športová predajňa

HIMALAYA SPORT

ČSOB stavebná sporiteľňa, a. s.

HESO-COM spol. s r. o.

ORANGE SLOVENSKO a. s.

Západoslovenská energetika, a.s.
 Mesto Trnava