Slovenský cykloklub Bicyglo Trnava

 

Naša organizácia je jedným z mnohých cykloklubov zo skupiny Slovenského cykloklubu, ktoré majú zastúpenie po celom území Slovenska.

Sme otvorenou organizáciou. Každý, kto má vzťah k bicyklu a prírode, je medzi nami vítaný.

Sieť klubov SCK sa zaoberá značením cyklotrás na Slovensku, organizovaním cykloakcií a cyklopodujatí a inými doplnkovými činnosťami.

Hlavným podujatím tejto siete cykloklubov je národný zraz cykloturistov. Uskutočňuje sa každoročne vždy na inom mieste Slovenska na prelome mája a júna, pričom sa pravidelne striedajú regióny západného, stredného a východného Slovenska.