Činnosť klubu SCK Bicyglo Trnava?

 

Hlavným cieľom je združovanie ľudí, ktorým učaroval bicykel a príroda.

 

Činnosť by sa dala rozdeliť do viacerých oblastí:

 

- tvorba a údržba cyklotrás v Trnavskom regióne, propagácia cyklotrás, poskytovanie informácií o týchto cyklotrasách

- spolupráca s inými organizáciami s podobnými záujmami, presadzovanie bicykla ako ekologického dopravného prostriedku 

- organizácia cykloakcií pre členov a širokú verejnosť

- organizácia cykloexpedícií

- organizácia iných športových podujatí spojených s pobytom v prírode.

 

Klub zastupuje predseda SCK Bicyglo Trnava.

V súčasnosti je predsedom Ing. Marián Kasala.

Kontakt:

e-mail: mkasala@pobox.sk

mobil: 0903/858565

 

Na tomto mieste je možné stiahnuť stanovy SCK Bicyglo Trnava.