Pár riadkov a obrázkov z akcií organizovaných našim klubom.

 

 Z týchto akcií by sme chceli spraviť nosné akcie nášho klubu, pričom Trnavský terigáč by mal otvárať cyklistickú sezónu vždy koncom apríla a Škarbácky šlapák by mal byť bodkou na konci cyklistickej sezóny koncom septembra. Veríme, že si tieto akcie nájdu medzi vami priazeň a necháte si na ne rezervované miesto v kalendári.

 

Trnavský terigáč - cyklojazda

 

Škarbácky šlapák - časovka do vrchu